Hitsaus- ja kokoonpanopalvelu

Valmistamme asiakkaillemme erilaisia tuotteita yksittäisistä kappaleista ja lyhytsarjoista aina sopimusvalmistukseen. Avara halli on suunniteltu mittavienkin laitekokonaisuuksien valmistamiseen ja kokoonpanoon. Hitsauskokoonpano tehdään ohjelmoitavilla TIG-, MIG/MAG hitsauskoneilla / prosesseilla. Hitsattavat materiaalit voivat olla ruostumatonta  terästä, haponkestävää terästä, rakenneterästä tai alumiinia.

Tuotannonohjauksessa käytämme MatFox järjestelmää. Tarkka toiminnanohjaus on tuotantoyrityksemme kustannustehokkuuden ydin. MatFox järjestelmä on tehokas työkalu erikokoisten yritysten toiminnanohjaukseen. Se integroi yrityksen myynnin, materiaalien hallinnan, tuotannon sekä talouden yhtenäiseksi helpommin hallittavaksi kokonaisuudeksi.

Hitsauslaadun hallinta

Olemme valinneet hitsauksen yleiseksi laatutasoksi paineenalaisten rakenteiden mukaisen vaatimustason. Käytössä on hitsauksen laadunhallintakäsikirja. Ilmoitetun laitoksen valvomia-,  tarkastamia-, ja  hyväksymiä hitsauksen menetlemäkokeita (WPQR) yrityksellä on kattavasti kaarihitsausprosesseille 141 (Tig) ja 131,135 (MIG/MAG). Materiaaleina austeniittiset ruostumattomat teräkset, sekä rakenneteräkset.

Yrityksen toimitusjohtaja Jouni Nastolin on suorittanut hitsausneuvojatutkinnon (IWS). Hän on yrityksen hitsauskoordinaattori ja laatii yrityksen hitsausohjeet (WPS) (pWPS).  Paineenalaisten rakenteiden valmistusvaatimuksen mukaisesti hitsausohjeet on laadittu menetelmäkokeiden pätevyysalueelle soveltuviksi. Hitsaajan pätevyyskokeen hitsausohjeen asema on siten hyväksyntä menetelmäkokeella. IImoitetun laitoksen valvomana valmistettuja ja NDT- testaamia sekä hyväksymiä hitsaajan pätevyystodistukisa (CEOC) on yrityksellä voimassa laajasti. Näistä poikkeavia valmistuksessa mahdollisesti vaadittavia hitsaajan pätevyyksiä voidaan hankkia tarvittaessa.

Hitsauskoneiden määräaikaishuolto ja validointi on suoritettu valtuutetun huoltoliikkeen toimesta. Hitsauslisäaineiden merkintä ja tunnistus tapahtuu sulatuserätunnisteella, jonka mukainen materiaalitodistus 3.1B löytyy arkistoituna. Samaa menettelyä käytetään myös metallisten ko. valmistukseen käytettyjen materiaalien tunnistukseen ja jäljitettävyyteen.